ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟ-ΚΡΑΤΙΑ

Η διαρκής σύνδεση και παρουσία μας στο διαδίκτυο έχει ως συνέπεια, ακούσια ή εκούσια, τον ολοένα και πιο έντονο περιορισμό του ελεύθερου χρόνου μας. Εάν συνυπολογίσουμε και το γεγονός της