ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ  Α΄ 70 της 7ης Μάϊου 2019). Για τις ανάγκες του νεοσύστατου τμήματος, κλήθηκα να σχεδιάσω το λογότυπο που θα περιγράφει καλύτερα τις αξίες της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας.

Πρώτο στάδιο

Στο πρώτο στάδιο επιχειρήθηκε μια οπτική προσέγγιση των λέξεων “κοινωνία” και “πολιτική”. Για αυτό το λόγο επιλέχθηκε το σχέδιο του κύκλου με φόρμες που υποδηλώνουν κίνηση. Μια προσπάθεια να αναπαρασταθούν έννοιες όπως το όλον, η συνοχή και η μεταβλητότητα.

Δεύτερο στάδιο

Η ενσωμάτωση της ανθρώπινης φιγούρας έκανε ακόμη πιο ξεκάθαρη την οπτικοποίηση της έννοιας της κοινωνίας και σε αυτό το στάδιο έγινε μια διερεύνιση με εναλλακτικές ιδέες ενσωμάτωης αυτού του συμβόλου.

Τρίτο στάδιο

Αναπτύχθηκαν παράλληλα οι δύο ιδέες με επιλογή χρωμάτων που να προσδίδουν διαφορετικότητα.

Τέταρτο στάδιο

Υπήρξε ξεκάθαρη επιλογή για τη δημιουργία ενός κυκλικού σήματος. Επίσης, έγιναν οι πρώτες απόπειρες με την ενσωμάτωση των υποψήφιων ονομάτων του τμήματος στα ελληνικά (η οριστική ονοματοδοσία θα γινόταν σε κατοπινό στάδιο).

Τελικό στάδιο

Οριστικοποίηση του σήματος και του λογοτύπου του τμήματος.

Εξήγηση

Το Τμήμα έχει αποφασίσει να ορίσει ως έμβλημα “τρεις ανθρώπινες φιγούρες σε ελλειπτικό κύκλο”. Οι τρεις ανθρώπινες φιγούρες με τη παρουσία τους στο κέντρο του κυκλικού σχήματος, εκφράζουν την έμφαση των σπουδών του Τμήματος στον ανθρώπινο παράγοντα, ενώ με τη διαφορετικότητά τους (μέσω του χρώματος) σε συνδυασμό με την συμμετρική τους τοποθέτηση, εκφράζουν τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας και της αλληλεγγύης που θα πρέπει να υφίστανται μεταξύ των μελών μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Το ελλειπτικό σχήμα του κύκλου είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να απεικονίζει ότι βρίσκεται σε κίνηση, με σκοπό να παρουσιάζει τη δυναμική διαδικασία της ζωής και της εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας και του κοινωνικού συνόλου.

Τα χρώματα που επιλέχθηκαν είναι κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο για τις τρεις ανθρώπινες φιγούρες και άσπρο με τόνους του μαύρου για τα γράμματα του τίτλου του τμήματος. Τα χρώματα είναι αφενός γήινα για να προσδίδουν δυναμισμό, ενέργεια και γαλήνη και αφετέρου αποδίδουν σωστά την ασπρόμαυρη εκδοχή του λογοτύπου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *