FIDO: FIghting Fake News and DisinfOrmation

To project FIDO εντάσσεται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus + Στρατηγικές Συνεργασίες για την Καινοτομία με καθορισμένη χρονική διάρκεια περάτωσης (01/3/2021 – 28/2/2023) και πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση της εταιρίας Aforisma με έδρα την Ιταλία.

Το νέο αυτό project στοχεύει στην καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων (fake news) και της παραπληροφόρησης, μέσω της βελτίωσης των ψηφιακών ικανοτήτων των ηλικιωμένων, και της ανάπτυξης εργαλείων για την υποστήριξη όσων σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Σε αντίθεση με μια ενδεχομένως γενικευμένη αντίληψη, τα fake news δεν είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας: το διαδίκτυο απλώς πολλαπλασίασε εκθετικά τη δυνατότητα διάδοσης τέτοιων ειδήσεων σε όλο τον κόσμο.

Οι ηλικιωμένοι είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, καθώς συχνά δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τους ρυθμούς του ψηφιακού μετασχηματισμού που προκαλείται από την ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών στον τομέα των ΜΜΕ.

Ως εκ τούτου, η προστασία των πολιτών από την ευρεία παραπληροφόρηση, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη στις μέρες μας.

Εξειδικευμένοι στόχοι του project FIDO είναι:

  1. Η βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού (digital literacy) των ηλικιωμένων που θα  συμμετέχουν στο project και πιο συγκεκριμένα η ενίσχυση της δεξιότητάς τους να αναγνωρίζουν και να διαχωρίζουν τις πραγματικές ειδήσεις από τις ψευδείς.
  2. Μακροπρόθεσμα, και μέσω της ευρείας διάδοσης των παραγόμενων εφαρμογών του, το project FIDO στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του αρνητικού κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού αντίκτυπου του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων στην Ευρώπη.

Ο σχεδιασμός του λογοτύπου FIDO

Σε συνεργασία με τις εταιρίες QZR και IDEC, καταλήξαμε πως η χρήση του συμβόλου του μεγεθυντικού φακού είναι καταλυτική, διότι οπτικοποιεί με τον πιο ξεκάθαρο και προφανή τρόπο τη διαδικασία της “αναζήτησης“, ενώ έρχεται ως άμεση απάντηση στην ερώτηση: «Με ποιό τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος την παραπληροφόρηση».

Τα λογότυπα που επιλέχθηκαν για τελική έγκριση, χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη χρήση (ή όχι) του συμβόλου του μεγεθυντικού φακού.

Η παραπάνω ιδέα, είχε τις εξής δυσκολίες:

  • Το σύμβολο του μεγεθυντικού φακού θα έπρεπε να είναι ορατό και αναγνωρίσιμο, εάν όχι με την πρώτη ματιά, σίγουρα όμως με τη δεύτερη.
  • Το ακρωνύμιο FIDO θα έπρεπε να είναι ευανάγνωστο.
  • Τα γράμματα I και O (τα οποία διαμορφώνουν το σύμβολο του φακού) θα έπρεπε να διατηρούν συγχρόνως τις φόρμες, αντίστοιχα, του χερουλιού και του φακού, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιλεγμένης γραμματοσειράς.

Ειδικά για τη γραμματοσειρά (Franklin Gothic Heavy) αυτή επιλέχθηκε διότι είναι καθαρή, γεωμετρική, bold, χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία αποπνέουν σοβαρότητα, αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα. Έννοιες άρρηκτα συνεδεμένες με την αποστολή του FIDO project.

Από τα πρώτα βήματα σχεδιασμού του λογότυπου, παρατηρήσαμε πως το ακρωνύμιο FIDO αποτελείται από τέσσερα γράμματα, γεγονός που μας επέτρεπε να πειραματιστούμε ανάμεσα στις συλλαβές FI και DO. Το επόμενο προφανές βήμα, ήταν να ενσωματώσουμε τις δύο αυτές συλλαβές σε ένα σχήμα το οποίο θα έδινε έμφαση στη γεωμετρία της σύνθεσης των γραμμάτων. Την ίδια στιγμή, η λέξη FIDO ήταν ευανάγνωστη και καθαρή. Οι συλλαβές, ωστόσο, είχαν τις εξής ιδιαιτερότητες:

  • Η πρώτη συλλαβή (FI) αποτελείται από γράμματα παραλληλόγραμμων σχημάτων
  • Η δεύτερη συλλαβή (DO) αποτελείται από γράμματα καμπύλων σχημάτων
Διάφορες παραλλαγές του επιλεγμένου λογότυπου, όπου η προσπάθεια επικεντρώνεται στην καθαρή απεικόνιση του μεγεθυντικού φακού ως συνδυασμός των γραμμάτων Ι και Ο.

Τοποθετώντας τις συλλαβές σε ένα απόλυτο τετράγωνο πλαίσιο, δημιουργούσε μια ανισσοροπία. Ο κενός χώρος ανάμεσα στα γράμματα F-I και D-O, ήταν ανομοιογενής. Η λύση ήταν να επανασχεδιαστούν τα γράμματα F και I έτσι ώστε να έχουν μακρύτερες και πιο στενές κοντυλιές. Συγχρόνως, τα γράμματα I και O περιστράφηκαν σε μια προσπάθεια να είναι πιο ορατή η σύνθεση του συμβόλου του μεγεθυντικού φακού.

Σε μια εναλλακτική μορφή, το περίγραμμα του λογότυπου αφαιρέθηκε εντελώς, έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί σε περισσότερες εφαρμογές (π.χ. καλύτερη εφαρμογή ως βασική εικόνα προφίλ στα social media). Και σε αυτήν την μορφή, τα γράμματα I και O διατηρούν την (συστραμμένη) θέση τους.

Τελικό λογότυπο με περίγραμμα.
Τελικό λογότυπο χωρίς περίγραμμα.

Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην ασπρόμαυρη, είτε στην έγχρωμη εκδοχή του, ανάλογα με το μέσο που το φιλοξενεί. Το χρώμα είναι μια απόχρωση του μπλε (RGB # 3399FF), στοιχείο το οποίο παραπέμπει νοητικά σε δύο από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα με έντονη δραστηριότητα στην προβολή ειδήσεων (ψευδών και μη). Το ντεγραντέ διαμορφώνεται από τα εξής χρώματα: RGB #7BB3DB(8) – #183C5A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *