Μνείες

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα tovima.gr

Ετεροαναφορά στη μεταπτυχιακή εργασία της κ. Μπερετάνου Σοφίας.

Έκθεση διδακτορικής εργασίας

Η μεταπτυχιακή εργασία μου στην lifo.gr