Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Χρήσιμο ή επικίνδυνο, αυτό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιεί ο καθένας. Η ίδια τεχνητή νοημοσύνη που συμβάλλει στη δημιουργία και